برای شرکت در ثبت نام نهایی ابتدا با استفاده از شماره تلفن ثبت شده در ثبت نام اولیه(به عنوان نام کاربری و رمز)وارد سایت شوید