فقط و فقط به 2سوال از 4سوال پاسخ دهید.

برای شرکت در آزمون ابتدا با استفاده از شماره تلفن ثبت شده در ثبت نام اولیه(به عنوان نام کاربری و رمز)وارد سایت شوید