درباره
[درباره رویداد]
چالشی برای حل مسائل کشور

دومین رویداد تصمیم سازان آینده در سه مرحله برگزار شد.
در مرحله اول که به صورت غیرحضوری برگزار شد، تیم های شرکت کننده موظف بودند با مشاهده ویدئو آموزشی که در اختیار آنها قرار می گرفت، در قالب یک یادداشت تحلیلی به پرسش های مطرح شده توسط دبیرخانه رویداد پاسخ دهند.
تیم هایی که حداقل های لازم برای شرکت در مرحله دوم را کسب کرده بودند، در این مرحله در نقش یک کارشناس با یک موضوع تحلیلی در حوزه سیاست گذاری که موافقان و مخالفانی داشت مواجه شدند. شرکت کنندگان یک روز فرصت داشتند تا با بررسی ابعاد مختلف آن موضوع، گزارشی از موضع نهایی خود در قبال مسئله اختلافی مطرح شده، به داوران ارائه کنند. تیم‌هایی که تحلیل های بهتری ارائه کرده بودند برای شرکت در مرحله سوم مسابقه دعوت شدند.
در مرحله سوم هر تیم باید برای مسئله ای که برای آن ها مطرح شده بود راهکارهایی ارائه می کرد. این راهکارها از لحاظ تحلیل درست و قابلیت اجرایی بودن توسط هیئت داوران مورد نقد و بررسی قرار می گرفت.
در نهایت بهترین راهکارهای ارائه شده در هر مسئله،مورد تقدیر قرار گرفتند.

[/vc_column]
رویداد
مسائل

بحران جمیعت

چالش تامین مالی نظام آموزش عالی

راهکارهای توسعه ارتباطات تجاری با روسیه

جدول زمان
[جدول زمانی ما]
گالری
تصاویر