درباره
[درباره رویداد]
چالشی برای حل مسائل کشور

این رویداد در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.
۱۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران در قالب تیم های ۴ نفره در این رویداد شرکت داشتند. در این دو روز شرکت کنندگان علاوه بر فراگیری آموزش های لازم برای حل مسائل کشور، در یک رقابت نزدیک برای این مسائل راهکار ارائه دادند.

رویداد
مسائل

آموزش عالی

صنعت

سلامت

مسکن

جدول زمان
[جدول زمانی ما]
روز اول
28 بهمن، 1395
روز دوم
29 بهمن، 1395
7.30 صبح - 8.00 صبح
پذیرش
8.00 صبح - 9.00 صبح
افتتاحیه غیر رسمی
9.00 صبح - 10.15 صبح
کارگاه حل مسئله
10.45 صبح - 12.15 صبح
کارگاه تشریح مسئله
12.15 صبح - 1.30 ظهر
نماز و نهار
1.30 ظهر - 3 ظهر
فرصت هم فکری
3 ظهر - 6 بعد از ظهر
فرصت هم فکری و ارائه پاسخ
7.30 - 9.00
کارگاه تشریح مسئله
9.00 - 12.15
فرصت هم فکری و تحویل ارائه
12.15 - 13.30
نماز و نهار
13.30- 15
ارائه نهایی+ داوری
15- 18
اختتامیه
گالری
تصاویر