پست اینستاگرامی fdm
FDM5
[اخرین رویداد]

 

پنجمین رویداد تصمیم سازان آینده

 

با محوریت چالش‌های نظام حقوقی، قضایی و کارشناسی رسمی
آبان ماه 99

رویداد
[مزایا]
مزایای شرکت در رویداد

حل مسئله

آشنایی با فرآیند حل مسئله

کسب تجربه

کسب تجربه مواجه واقعی با مهمترین مسائل فرهنگی-اجتماعی

خودآگاهی

ایجاد خودآگاهی نسبت به توانمندی های شخصی

جوایز نفیس

بهره مندی از جوایز نفیس
FDM
[رویداد]
تصمیم‌سازان آینده

رویداد تصمیم سازان آینده (FDM) با محوریت ایجاد چالش در میان شرکت‌کنندگان، به دنبال ایجاد فضایی پویا  به‌منظور ارائه راهکارهایی متناسب با فضای کشور است. قالب چالش و مسابقه در رویداد از این منظر اهمیت دارد که علاوه بر بروز توانایی‌های شرکت‌کنندگان با قرارگیری در شرایط واقعی حل مسئله ، می‌تواند منجر به دستیابی به خروجی‌های متعدد در ازای صورت‌مسئله واحد شود.

 

تصمیم سازان آینده در یک نگاه

 

رویدادهای برگزار شده تا کنون
5
رویداد برگزار شده
1
در حال برگزاری
661
شرکت‌کننده
[/vc_column]